Els conflictes són una font d’aprenentatge?

Vols potenciar el teu empoderament?

Amb ganes de desenvolupar recursos grupals?

 

Presentació

Totes i cadascuna de les persones, al llarg de les seves vides, necessiten socialitzar-se i compartir experiències amb grups de persones. Sempre hi haurà grups en què ens sentirem més còmodes i se’ns farà més fàcil fluir, i d’altres en què no hi tindrem tan sentiment de pertinença.

 

Tots els col·lectius passen per diverses etapes, és bo reflexionar sobre: qui som? què volem? com ens relacionem com a equip? com valorem les diverses tasques? Pretenc cercar alternatives que promoguin un seguit de dinàmiques grupals que facilitin el bon funcionament d’aquests aspectes.

 

En definitiva, per mitjà d’aquesta metodologia horitzontal aposto per la curiositat d’aprendre des d’un punt de vista individual així com col·lectivament noves formes de relacionar-nos amb el nostre entorn i construir d’aquesta manera una societat basada en la comprensió i l’empatia d’aquells que la composen.

 

Objectius

  • Aprofitar les potencialitats dels conflictes i dels espais grupals, enfortint la seva vessant transformadora.
  • Revisitar l’estructura organitzativa (missió i visió del projecte).
  • Visibilitzar les tasques de l’organització i valorar-les des de diversos punts de vista (organització interna).
  • Fomentar el treball personal per una millor facilitació grupal. (cultura organitzativa).
  • Gestionar i aprofitar les diversitats de poders (cultura organitzativa).
  • Donar forma i espai als somnis de manera creativa.

 

Formats o serveis que ofereixo:

– Formació oberta: oferta de tallers en dies determinats oberts a totes les persones que s’incriguin.

– Formació a mida: oferta de tallers per a grups o persones amb especificacions particulars.

– Facilitacions: Acompanyaments per la gestió de conflictes grupals.

 

Metodologia

Aprofundir en la mirada de Treball de Procesos, un marc per treballar des del punt de vista individual i grupal on l’objectiu central és la presa de consciència per mitjà del seguiment del procés. Es basa en la idea que en les dificultats i els reptes que persones i grups poden trobar hi ha la clau per seguir endavant si ens hi apropem des de la curiositat i respecte.

 

Programa

El programa inclou diverses etapes en les quals caminarem per aspectes com la facilitació, la gestió del conflicte, qüestions de rang i poder, prendre consciència de la diversitat, assajar formes de comunicació grupal i treure tot el potencial creatiu de nosaltres mateixes.

Altres serveis: