Ofereixo un seguit de tallers destinats a sensibilitzar i prevenir les relacions abusives, promovent el respecte cap a un mateix i cap als altres i la resolució no violenta dels conflictes.

Per aconseguir-ho, els tallers consten d’una metodologia participativa i dinàmica, partint del supòsit que totes les persones tenen una història prèvia, una experiència actual i un sistema de creences.

En aquest fulletó donem a conèixer la proposta de tallers educatius i formacions.

Els tallers són un espai formatiu i de reflexió per reconèixer i promoure actituds i models relacionals igualitaris que contribuiran a desenvolupar una postura personal crítica i activa davant de les temàtiques que es plantegen.

Aquests tallers estan destinats a escoles, AMPAS, professorat i públic en general.

Podeu trobar més informació de cadascuna de les activitats en aquest fulletó.

Altres serveis: